Sledujte nás Twitter Facebook YouTube Instagram

ENGLISH : CZECH

Závod série Challenge Family v České republice!

Event Guide

V příručce Event guide naleznete nejdůležitější informace o závodě, jako například časový harmonogram, mapy, základní pravidla a pokyny atd. Doporučujeme všem účastníkům si jí před startem pečlivě přečíst.

Užitečné informace poskytne také divákům, kteří se například dozví, odkud sledovat závod a jaký doprovodný program závod nabízí.

V tištěné podobě jí účastnící obdrží současně se startovním balíčkem.